Sisäkattoyhdistys Ry on sisäkattourakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien yhdistys joka pyrkii edistämään alaa monineri

tavoin. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1986 nimellä Sisäkattourakoitsijat r.y. Yhdistyksen nimi muutettiin 1.1.2003

Sisäkattoyhdistys Ry:ksi.

Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja käsiteltäessä alaa koskevia asioita viranomaisten, elinkeinoelämän tai yhdistykseen

kuulumattomien kanssa.

Yhdistys kouluttaa jatkuvasti jäsenistönsä työnjohtoa ja asentajia sisäkattorakentamisen vaativalla erikoisalalla.

Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä tiedottaa tästä jäsenistölleen.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan kaikin tavoin tukemaan ammattialaa ja sen kehitystä.

Yhdistys tekee esityksiä ja antaa alaa koskevia lausuntoja. Yhdistyksen lähtökohtana on puhdas aatteellinen

yhdistys, jonka tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa työmarkkina- politiikkaan. Yhdistyksen jäsen voi kuitenkin toimia

asiantuntijajäsenenä palkka- ja työsuhteita koskevissa neuvotteluissa